Yhdistys

logo 4

Yhdistyksemme tarkoitus on edistää tuottavuutta ja toimintojen tehostamista toiminta-alueellamme Varsinais-Suomessa ja toimia yhteistyössä koko maan vastaavien yhdistysten kanssa em. tavoitteiden saavuttamiseksi.

Petri Eerola
puheenjohtaja
040 719 4854
petri.eerola()meyerturku.fi
Meyer Turku Oy

Tuottavuuden tehostamista edistetään esim.

  • Monipuolisella koulutuksella: järjestämme luento- ja koulutustilaisuuksia sekä opintopäiviä
  • Julkaisutoiminnalla: tuotamme tuottavuustietousmateriaalia ja julkaisemme materiaalia ajankohtaisista tuottavuusaiheista
  • Teemapäivillä: järjestämme esitelmä- ja alustustilaisuuksia aiheesta
  • Konsultoinnilla: välitämme monipuolisen kokemuksen omaavia henkilöitä/yrityksiä tuottavuus- ja menetelmäkehityksen projektitehtäviin

Yhdistyksemme jäsenet ovat perinteisesti toimineet teollisuudessa tehtävissä, jotka tähtäävät työmenetelmien kehittämiseen ja tuottavuuden parantamiseen. Lisäksi heitä toimii myös palveluyrityksissä ja julkisessa hallinnossa tuottavuuden kehitystoiminnassa.

Yhdistys on perustettu vuonna 1945 ja se kuuluu yhtenä kuudesta paikallisyhdistyksestä valtakunnallisesti toimivaan Tuottavuusliittoon.

Perustaminen liittyy sotakorvauksien maksamiseen. Ensimmäiset työntutkijat koulutettiin Amerikassa ensimmäiset ja nämä perehdyttivät sitten Suomessa lisää väkeä alalle.

Yhdistys on puolue- ja työmarkkinapoliittisesti sitoutumaton.